Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Aliaves & Co., a.s.

Na základě 14 podnětů byla provedena kontrola týkající se dodržování zákona č. 480/2004 Sb. V rámci ní bylo zjištěno u kontrolované osoby porušení povinnosti stanovené v § 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., kterého se kontrolovaná osoba dopustila tím, že šířila obchodní sdělení, která nebyla jako obchodní sdělení zřetelně a jasně označena. Dále bylo zjištěno porušení povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy využívat podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. V návaznosti na uvedená zjištění byla společnosti za spáchání přestupků uložena sankce ve výši 30.000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.