Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Viget Service s.r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů v případě údajného zaměstnávání dotčené osoby

Předmětem kontroly, která byla vedena na základě podnětu postoupeného Úřadu Policií České republiky, bylo zpracování osobních údajů fyzické osoby za účelem podání Oznámení o nástupu do zaměstnání Pražské správě sociálního zabezpečení, které kontrolovaná osoba podala, aniž by informace v něm uvedené odpovídaly skutečnosti, tedy fyzická osoba (které se oznámení týkalo) ve skutečnosti do zaměstnání u ní nenastoupila, resp. s touto společností nikdy ani jinak nejednala. Úřad byl však nucen kontrolu ukončit s tím, že nebylo možno zjistit stav věci a získat potřebné podklady v rozsahu nezbytném pro učinění závěru o plnění či porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., jak kontrolujícím ukládá § 9 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), neboť kontrolovanou osobu resp. jejího statutárního zástupce (cizinec zdržující se na neznámém místě) není možné kontaktovat. Podle informací od Policie České republiky není v jejích evidencích ke společnosti nebo k jejímu jednateli možné zjistit cokoli bližšího).

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.