Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Úřad vlády České republiky

Kontrola provozování Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – IS VaVAl

Na podnět předsedkyně Úřadu byla provedena kontrola Úřadu vlády České republiky v souvislosti s provozováním IS VaVAl. Kontrolovaná osoba zpracovávala osobní údaje vědců a řešitelů projektů v IS VaV a IS VaVaI tak, jak jí ukládá zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, na základě postupně uzavíraných smluv se zpracovateli, a to Českým vysokým učením technickým v Praze a společností InfoScience Praha s.r.o. Kontrolou bylo zjištěno, že v některých obdobích neměla kontrolovaná osoba uzavřenu smlouvu s původním samostatným zpracovatelem – Českým vysokým učením technickým v Praze. Kontrolou tedy bylo zjištěno porušení § 6 zákona č. 101/2000 Sb. (smlouva o zpracování osobních údajů), což však není přestupkem ani jiným správním deliktem dle § 44 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. Proto nemohlo být toto porušení Úřadem sankcionováno. Kontrolované osobě však bylo doporučeno, aby se vypořádala se skutečnými vlastnickými vztahy ke vneseným licenčním právům s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.