Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

TCS Taurus Service s.r.o.

Zasílání nabídek zboží prostřednictvím poštovních služeb

Předmětem kontroly provedené na základě 9 Úřadu doručených podnětů bylo dodržování povinností zpracovatele osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů adresátů při nabízení produktů zasílaných prostřednictvím poštovních služeb. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná společnost je zpracovatelem, neboť v souvislosti se svou obchodní činností zcela nepochybně zpracovává osobních údaje, které získává v doručených odpovědních obálkách (poštovních zásilkách). Správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. byla však v době kontroly německá společnost, smluvní partner kontrolované osoby, neboť stanovila účel a prostředky zpracování osobních údajů. Kontrolou zjištěno, že kontrolovaná osoba porušila § 8 zákona č. 101/2000 Sb., jelikož neupozornila správce osobních údajů na skutečnost, že porušuje povinnosti stanovené v § 5 odst. 5. zákona č. 101/2000 Sb., tj. že nadále zpracovává osobní údaje stěžovatelů, třebaže tito stěžovatelé další zasílání nabídek obchodu a služeb odmítli. Tato odmítání totiž byla adresována právě kontrolované osobě, a ta tedy měla zajistit, aby se tyto informace dostaly ke správci sídlícímu v Německu. V neposlední řadě kontrolovaná osoba porušila § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť nepřijala dostatečná opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, a nesplnila povinnost zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Námitkám podaným proti kontrolním zjištěním předsedkyně Úřadu nevyhověla. S kontrolovanou osobou bude dále vedeno správní řízení o uložení opatření k nápravě a následně i o uložení sankce.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.