Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Syngenta Czech s.r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů v rámci elektronické komunikace zaměstnanců

Kontrola byla realizována na základě podnětu jedné z propojených společností mezinárodní společnosti s tím, že bez jeho vědomí byly předány informace o využívání služební e-mailové korespondence třetí společnosti k provedení auditu. Předmětem kontroly bylo zpracování osobních údajů v rámci elektronické komunikace zaměstnanců společnosti v souvislosti s prověrkou korespondence firemních e-mailových účtů užívaných zaměstnanci. Kontrolou nebylo zjištěno, že by kontrolovaný subjekt porušil povinnosti správce osobních údajů z hlediska stanoveného účelu a prostředků, plnění informační povinnosti a právního titulu zpracování osobních údajů souvisejících s výkonem ředitele a jednatele jedné z dceřiných a sesterských, vzájemně propojených, společností. Bylo tedy konstatováno, že kontrolovaná osoba neporušila povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.