Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s technickým zabezpečením škol

Na základě plánu kontrol byla uskutečněna kontrola v souvislosti s účastí kontrolované osoby na projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem“ („Bezpečná škola“) se zaměřením na zpracování osobních údajů získaných kamerovým systémem se záznamem a zpracování osobních údajů za účelem vydání čipů zaměstnancům a žákům/studentům kontrolované osoby umožňujícím jim vstup do prostor budovy školy, a to z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a prevence proti vandalismu a kriminalitě. Bylo zjištěno, že ke zpracování osobních údajů za těmito účely kontrolovaná osoba nepověřila zpracovatele. V souvislosti s pozastavením realizace projektu usnesením Rady Karlovarského kraje nedošlo k dalšímu rozšíření či dokončení dalšího zamýšleného zabezpečení školy. I z důvodu zastavení plateb vzhledem k povinnosti vyúčtovat dosavadní vynaložené náklady na projekt zřizovateli bylo doporučeno v souvislosti s finančním zajištěním iniciovat rozšíření kapacity funkce kamerového systému o možnost elektronicky zaznamenat důvod vstupu do záznamového zařízení, a to nejpozději do doby nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. ke dni 25. května 2018.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.