Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Statutární město Ústí nad Labem

Kontrola zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s činností městského obvodu statutárního města

Kontrola byla zahájena na základě dvou podnětů, které obsahovaly podezření, že došlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti s tím, že v nádobě na tříděný odpad určené pro občany města byl nalezen igelitový pytel obsahující skartované dokumenty s osobními údaji. Tento nález byl dokumentován a snímek byl zveřejněn v Ústeckém deníku. Ze snímku je zřejmé, že na těchto skartovaných dokumentech se nacházela část přetržené kupní smlouvy obsahující osobní údaje prodávajících manželů.

Kontrolou nebylo zjištěno, že by na zveřejněném snímku byly zachyceny dokumenty, které patří kontrolované osobě. Kontrolovaná osoba vyloučila, že by za situaci odpovídali její zaměstnanci a uvedla řadu osob, které z titulu své funkce, ať už v orgánech kontrolované osoby nebo působících ve státních orgánech, tuto smlouvu měly k dispozici a nelze dle ní vyloučit, že v úmyslu poškodit dobré jméno kontrolované osoby část přetržené listiny na viditelné místo do nádoby na tříděný odpad některá z nich umístila. Žádný důkaz o opakovaném zpřístupnění neskartovaných osobních údajů nebyl zjištěn ani prostřednictvím podatelů, kteří se na Úřad obrátili. Proto bylo v dané věci zahájeno šetření orgány činnými v trestním řízení. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.