Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Statutární město Frýdek-Místek

Kontrola zpracování osobních údajů obsažených v základním registru obyvatel a evidenci obyvatel statutárním městem

Předmětem kontroly provedené na základě kontrolního plánu pro rok 2017 bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. správci při zpracování osobních údajů, zejména, nikoliv však výhradně, v souvislosti se zpracováním osobních údajů obyvatel včetně využívání osobních údajů ze základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra České republiky, se zaměřením na zabezpečení osobních údajů dle § 13 a násl. zákona č. 101/2000 Sb.

Za tím účelem byl kontrolován především přístup zaměstnanců kontrolované osoby k osobním údajům získaným ze základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra České republiky. Kontrola byla provedena prostřednictvím místního šetření a také kontrolou dodaných materiálů a dokumentů vztahujících se k provedeným technicko-organizačním opatřením k zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu § 13 zákona č. 101/2000 Sb. Výsledkem kontroly pak bylo konstatování, že způsob zabezpečení osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů při realizaci oprávnění pro nahlížení do základních registrů obyvatel je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.