Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost VESNALORE s.r.o.

Kontrola společnosti vytvářející databáze osobních údajů a obchodující s nimi

Na základě tří podnětů byla provedena kontrola zaměřená na dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů v databázích a s jejich nabízením třetím osobám.

Po zahájení kontroly byl zástupce společnosti opakovaně vyzván k součinnosti. Vzhledem k tomu, že jedinou reakcí na výzvy byla e-mailová zpráva jednatele společnosti, že v současné době dlouhodobě pobývá v zahraničí, a vzhledem k tomu, že sídlo společnosti je pouze administrativní, nebylo fakticky možné provést kontrolní úkony. Úřad oslovil Úřad městské části Praha 3, živnostenský odbor, a Finanční úřad pro hlavní město Prahu se žádostí o informace o kontrolované osobě. Živnostenský odbor Úřadu potvrdil, že je nekontaktní, finanční úřad sdělil, že  sídlí na virtuální adrese. Na základě výše popsaných kontrolních zjištění bylo možno konstatovat, že co se týče plnění povinností stanovených kontrolované osobě zákonem č. 101/2000 Sb., je nutno kontrolu uzavřít s tím, že nebylo možné zjistit stav věci a získat potřebné podklady v rozsahu nezbytném pro učinění závěru o plnění či porušení těchto povinností, jak kontrolujícím ukládá § 9 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

S ohledem na zjištění, že kontrolovaná osoba zjevně nesídlí na adrese uvedené v obchodním rejstříku, byl v souladu s § 80 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, informován příslušný soud o tom, že v rámci výkonu svých pravomocí byl zjištěn nesoulad skutečného stavu s informacemi zapsanými v obchodním rejstříku.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.