Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Raiffeisenbank a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů klientů banky

Předmětem podnětu doručeného Úřadu bylo tvrzení klienta banky, že banka neoprávněně zpracovává jeho e-mailovou adresu a jeho telefonní číslo a zasílá mu neoprávněná obchodní sdělení. Kontrolou vedenou na základě uvedeného podnětu bylo prokázáno, že kontrolovaná osoba, která je bankou, zpracovává v návaznosti na poskytování svých produktů, které jsou přístupné prostřednictvím elektronického bankovnictví, nejen telefonní číslo mobilního telefonu, na který odesílá informace o finančních pohybech, ale rovněž i provozní informace o změnách a nastavení elektronického bankovnictví.

Dále bylo prokázáno, že na základě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů banka sdělila písemně stěžovateli informaci, že v návaznosti na dodržování povinností dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a v návaznosti na účely plnění smluvní povinnosti je povinna osobní údaje v rozsahu číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa i nadále zpracovávat. Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. ani zákonem č. 480/2004 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.