Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců, členů orgánů a dalších funkcionářů společnosti

Na základě podnětu byla provedena kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců, členů orgánů a členů představenstva kontrolované osoby.

Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nepřijala technicko-organizační opatření v oblasti nakládání s osobními údaji členů statutárních orgánů a členů vedení nemocnice. Důsledkem bylo zpřístupnění informace o výši odměn členů vedení nemocnice dalším zaměstnancům nemocnice a v dokumentech z jednání valné hromady v obchodním rejstříku. Kontrolou bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba porušila povinnost dle § 13 odst. 1 (zabezpečení osobních údajů) a § 13 odst. 2 (dokumentace opatření vztahujících se k zabezpečení) zákona č. 101/2000 Sb. V návaznosti na kontrolní zjištění byla kontrolované osobě uložena dvě opatření k nápravě a sankce ve výši 3.000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.