Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Partners Financial Services, a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů klientů při uzavírání smluv a při zprostředkování uzavření smluv v oblasti pojišťovnictví

Na základě podnětu byla provedena kontrola zaměřená na zpracování osobních údajů klientů při uzavírání smluv a při zprostředkování uzavírání smluv v oblasti pojišťovnictví, shromážděných v průběhu jednání o uzavření smlouvy a následné zpracování těchto údajů, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba porušila povinnosti správce osobních/citlivých údajů uvedené v § 5 odst. 1 písm. d) (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu) a § 9 (právní tituly pro zpracování citlivých údajů) zákona č. 101/2000 Sb., neboť jako finanční poradce a pojišťovací zprostředkovatel převzala od klienta žádost o zprostředkování smlouvy o životním pojištění, a to včetně informací od lékaře, vypovídající o jeho zdravotním stavu. Rozhodnutím příslušné pojišťovny nedošlo k uzavření smlouvy, přičemž kontrolovaná osoba ani na opakovanou žádost neprovedla likvidaci dokumentů obsahujících osobní a citlivé údaje stěžovatele.

Námitky podané proti kontrolním zjištěním byly předsedkyní Úřadu zamítnuty. V návaznosti na uvedená zjištění bylo společnosti uloženo opatření k nápravě a správní trest – napomenutí.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.