Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost MONETA Money Bank, a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů klienta banky

Na základě podnětu byla provedena kontrola zpracování osobních údajů bankou se zaměřením na předání osobních údajů stěžovatele do Bankovního registru klientských informací. Dle stěžovatele banka předávala jeho osobní údaje do bankovního registru i po ukončení smluvního vztahu a uplynutí stanovené doby uchování v tomto registru.

Bylo zjištěno, že stěžovatel měl u kontrolované osoby uzavřeno několik souběžných a i následných smluv, a to včetně úvěrových. Z některých z nich mu přitom vznikly vůči bance nesplacené závazky. Tyto závazky banka vymáhala i prostřednictvím exekutora. Současně v souladu se zákonem banka předala informaci o dluzích do Bankovního registru klientských informací.

Stěžovatel uvedl, že vzhledem k uhrazení dluhu již v roce 2012, měla banka informaci z bankovního registru vymazat. V průběhu kontroly však bylo prokázáno, že k úhradě závazků došlo až v následujícím roce a tedy k předání osobních údajů stěžovatele do Bankovního registru klientských informací došlo v souladu s § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. (dodržení právní povinnosti). Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.