Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost MIKELA spol. s r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s organizováním předváděcích prodejních akcí

Na základě doručeného podnětu byla zahájena kontrola u společnosti, která měla pořádat předváděcí prodejní akce, na které telefonicky zvala potenciální zákazníky, jejichž osobní údaje zpracovávala bez jejich vědomí a souhlasu. Po zahájení kontroly byl zástupce společnosti opakovaně vyzván k součinnosti. Vzhledem k tomu, že společnost na tyto výzvy nereagovala, požádal Úřad o součinnost řadu dalších orgánů veřejné správy i Policii České republiky. Na základě kontrolních zjištění, zejména pak skutečnosti sdělené Úřadu Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, že kontrolovaná osoba od roku 2007 nepodniká, byla kontrola ukončena s tím, že nebylo možné zjistit stav věci a získat potřebné podklady v rozsahu nezbytném pro učinění závěru o plnění povinností, což kontrolujícím ukládá § 9 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.