Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Friends forever s.r.o.

Kontrola společnosti poskytující služby v oblasti finančního poradenství

Na základě podnětu byla provedena kontrola společnosti poskytující služby v oblasti finančního poradenství. Stěžovatel uvedl, že byl kontaktován jemu neznámým mužem, který mu jako finanční poradce nabídl optimalizaci smluvních finančních závazků. Na následné schůzce vyšlo najevo, že poradce má k dispozici nejen stěžovatelovy osobní údaje, ale i detaily jím uzavřených smluv. Na dotaz, odkud tyto informace pocházejí, dostal odpověď, že „jako zprostředkovateli Generali mu informace o smlouvě sdělí na lince pro externí partnery“.

Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba má uzavřenu smlouvu o spolupráci se společností Broker Trust, a.s., jejímž předmětem je mimo jiné zplnomocnění, aby v jejím zastoupení vyvíjela činnost směřující k vyřizování jejích záležitostí podle pokynů společnosti Broker Trust, a.s., čímž se rozumí především zprostředkování prodeje finančních produktů institucí smluvně vázaných s touto společností. K tomu mohou finanční poradci kontrolované osoby využívat know-how a interní informační systém objednatele.

Kontrolou byly prověřovány zejména povinnosti podle § 12 (přístup subjektu údajů k informacím) zákona č. 101/2000 Sb. Z kontrolních zjištění vyplývá, že kontrolovaná osoba nezpracovává žádné osobní údaje stěžovatele a že osobní údaje zpracovává přímo finanční poradce (jako fyzická osoba podnikající), který nemá s kontrolovanou osobou uzavřen žádný smluvní vztah a do portálu společnosti Broker Trust, a.s., má svůj vlastní přístup. Kontrolovaná společnost pouze volně sdružuje a vytváří zázemí pro spřízněné finanční poradce. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.