Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Fio banka, a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů bankou v rámci dědického řízení

Na základě podnětu byla provedena kontrola banky, která, dle vyjádření stěžovatele, požadovala v rámci vypořádání dědického řízení při převodu cenných papírů na stěžovatele kopii celého usnesení obvodního soudu, včetně osobních údajů třetích osob, a to bez jejich anonymizace.

Kontrolou byly prověřovány zejména povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1 písm. a) (stanovení účelu zpracování) a písm. d) (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu) a dále § 5 odst. 2 (právní tituly pro zpracování) zákona č. 101/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba prokázala, že se v jejím případě jedná o nahodilé shromažďování, jehož cílem není další zpracování údajů uvedených v usneseních, které zmiňuje i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. 9 Aps 5/2012, a že účelem založení listiny do příslušné složky je pouze naplnění zákonné povinnosti banky, bylo kontrolou konstatováno, že kontrolovaná osoba neporušila zákon č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.