Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Česká spořitelna, a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů při využívání cloudů

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., v souvislosti se zpracováním osobních údajů při používání cloudových služeb, zejména s ohledem na podmínky zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. V průběhu kontroly bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba je správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., zatímco její smluvní partner sídlící v Irsku vystupuje jako zpracovatel osobních údajů ve smyslu § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb. Mezi těmito dvěma subjekty byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., která byla v rámci kontroly doložena a která obsahuje veškeré zákonem uvedené požadavky.

Dále se kontrola zaměřila na ochranu osobních údajů, a to když kontrolující zkoumali naplnění § 13 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů). Přitom dospěli k závěru, že v době provádění kontroly kontrolovaná osoba tyto povinnosti plní dostatečně. Dále kontrolující prověřovali dodržování povinností vyplývajících z § 15 zákona č. 101/2000 Sb. (povinnost mlčenlivosti) a došli k závěru, že v době provádění kontroly byla povinnost mlčenlivosti upravena v souladu se zákonem. V rámci kontroly nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.