Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost CENTROPOL ENERGY, a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavíráním a realizací smluvních vztahů

Na základě dvou podnětů byla provedena kontrola u společnosti zajišťující dodávky energií. První podnět se týkal zpracování osobních údajů subjektů údajů při nabízení a zajišťování služeb, dodávek energií – plynu, uzavírání smluvních vztahů, a to v souvislosti s nálezem dokumentů na skládce. Druhý podnět byl Úřadu zaslán Policií České republiky s podezřením, že došlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů v souvislosti s prodloužením smlouvy na odběr energie bez souhlasu klienta.

Bylo zjištěno, že nalezené dokumenty pocházejí z provozovny (baru), a jde jednak o dokumenty vztahující se k provozovně a dále o písemnosti, které byly podkladem pro uzavírání smluv s kontrolovanou osobou. Jednalo se o podklady, které byly vypracovávány bývalým obchodním zástupcem společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. Tento obchodní zástupce byl partnerem zaměstnankyně provozovny (baru) a svoji agendu si vyřizoval v této provozovně a následně ji tam zanechal. Nový nájemce provozovny nechal veškeré zde ponechané listiny vyvézt na skládku. Dle zjištění Úřadu si obchodní zástupce kontrolované osoby tyto osobní údaje zpracovával sám, bez vědomí kontrolované osoby.
V rámci šetření druhého podnětu bylo zjištěno, že se jedná o spor stěžovatele s kontrolovanou osobou o platnost smluvního vztahu, přičemž bylo konstatováno, že Úřad není oprávněný k řešení této problematiky. Podnět byl proto v části postoupen Energetickému regulačnímu úřadu a v části Policii České republiky, tedy subjektům, které jsou k jeho vyřízení příslušné.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. kontrolovanou osobou. Bylo zjištěno, že původcem nalezených dokumentů je společnost CHEF GASTRONOMY s.r.o., jejíž činnost byla ukončena.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.