Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společnost Čedok a.s.

Kontrola předávání osobních údajů do třetích zemí

Na základě kontrolního plánu pro rok 2017 byla provedena kontrola týkající se předávání osobních údajů do třetích zemí. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce nebo zpracovatele osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů klientů kontrolované osoby získaných na základě s nimi uzavřené smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby, včetně souvisejícího vyřizování žádostí o vízum a předávání osobních údajů pověřenému zpracovateli, průvodci, delegátovi či další osobě oprávněné poskytovat služby cestovního ruchu do vybraných konkrétních třetích zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, např. Rusko, Turecko.

S ohledem na uvedený předmět kontroly bylo prověřeno dodržování všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., v nichž jsou stanoveny povinnosti správci nebo zpracovateli. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.