Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společenství vlastníků jednotek Budovy Rezidenčního centra Zvonařka čp. 2536

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového a přístupového systému

Kontrolou vedenou na základě plánu kontrol bylo prověřeno dodržování povinností správce osobních údajů při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a přístupového systému (čipové karty) provozovaných kontrolovanou osobou – společenstvím vlastníků jednotek v uzavřeném areálu bytových domů. Kontrolou bylo zjištěno, že v obou případech (kamerový i přístupový systém) je na postup kontrolované osoby možné aplikovat právní titul uvedený v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., dle kterého je oprávněna provádět zpracování osobních údajů nezbytných k ochraně práv a právem chráněných zájmů svých, popř. dalších osob. Informování subjektů údajů o předmětném zpracování osobních údajů bylo shledáno jako odpovídající požadavkům § 11 zákona č. 101/2000 Sb. Naopak bylo konstatováno porušení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., a to s ohledem na absenci smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené se zpracovatelem, kterého kontrolovaná osoba pověřila správou areálu, včetně správy kamerového a přístupového systému. V průběhu kontroly bylo nicméně zahájeno jednání k uzavření takové smlouvy. Další porušení bylo spatřováno v tom, že kontrolovaná osoba nepřijala taková opatření, aby k záznamům z kamer neměly přístup neoprávněné osoby, čímž tedy došlo k porušení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Úřad za uvedené jednání sankci neuložil, neboť došlo k bezprostřední nápravě protiprávního stavu.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.