Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Společenství vlastníků Barrandovská vyhlídka 1218

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému provozovaného společenstvím vlastníků

Na základě podnětu byla provedena kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem instalovaného společenstvím vlastníků v bytovém domě za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob. Dle doručeného podnětu byly osobní údaje zpracovávány v rozporu se stanoveným účelem, a sice ke sledování klientky advokáta, který v jejím zastoupení tento podnět Úřadu podal. Místopředseda výboru společenství vlastníků měl takto získané informace bez souhlasu stěžovatelky použít v rámci soudního řízení. Dále mělo dojít k tomu, že člen výboru předmětného společenství vlastníků umísťoval kamerové záznamy z garáží a bezprostředního okolí tohoto bytového domu na sociální síti Facebook a sdílel tyto video soubory na volně přístupném internetovém serveru YouTube. Z uvedeného dle doručeného podnětu vyplývalo podezření z porušení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb (zpracování v souladu s účelem).

Kontrolou bylo prověřeno dodržování povinností stanovených správci nebo zpracovateli jednotlivými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů získaných tímto kamerovým systémem se záznamem sledujícím prostory uvnitř i vně bytového domu a nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.