Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Pražská pravoslavná eparchie

Kontrola zpracování osobních údajů zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků

Kontrola byla provedena na základě podnětu, který se týkal zpracování osobních údajů zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Kontrola byla ukončena s tím, že bylo konstatováno porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., které bylo shledáno v tom, že kontrolovaná osoba požadovala od svých zaměstnanců prostřednictvím osobního dotazníku a jeho příloh osobní údaje ve větším rozsahu, než je nezbytné k naplnění sledovaných účelů (povinností zaměstnavatele stanovených zvláštními právními předpisy). Takto shromážděné údaje následně kontrolovaná osoba uchovávala v osobních spisech zaměstnanců. Kontrolou bylo zjištěno, že součástí osobních spisů zaměstnanců jsou mimo jiné kopie osobních a cestovních dokladů a dalších veřejných listin (jako např. rodné listy zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků, oddací listy, rozsudky o rozvodu, průkazy zdravotní pojišťovny). Pro případ pořizování kopií celých dokladů přitom platí, že téměř vždy jsou shromážděny i takové osobní údaje, které již překračují správcem sledovaný účel (cíl). V případě osobních či cestovních dokladů je pořizování jejich kopií navíc výslovně zakázáno příslušnou právní úpravou. S kontrolovanou osobou bude dále vedeno správní řízení o uložení opatření k nápravě a následně i o uložení sankce.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.