Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Právo ve veřejném zájmu, z. s.

Kontrola zpracování údajů získaných na základě žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba osobní údaje získané na základě zákona č. 106/1999 Sb. od jednotlivých povinných subjektů přebírala v elektronické podobě, ale dále je nezpracovávala v žádné databázi. Kontrolovaná osoba od povinných subjektů dostala osobní údaje vypovídající o mzdě a odměnách úředníků. Účelem shromažďování osobních údajů bylo dle tvrzení kontrolované osoby prověření, jak je v praxi plněno právo na informace. Po obdržení odpovědi byly osobní údaje likvidovány. V současné době v tomto shromažďování kontrolovaná osoba dále pokračuje, a to v návaznosti na pokračující řízení, včetně soudních, která vede s těmi subjekty, které jim vyžadované informace odmítají předat. Kontrolou nebylo konstatováno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš