Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Policie České republiky, Policejní prezidium

Kontrola využívání informací shromažďovaných prostřednictvím automatizovaných kamerových systémů Policií České republiky

Na základě podnětu doručeného Úřadu bylo kontrolováno využívání informací shromažďovaných prostřednictvím automatizovaných kamerových systémů – Měření úsekové rychlosti vozidel, Měření okamžité rychlosti vozidel, Systém LOOK Policie České republiky, Strategické dopravní detektory, Vysokorychlostní vážení vozidel, Detekce jízdy na červenou, Kontrolní mýtné stanice (brány) společnosti Kapsch (dále jen „úsekové měření“). V rámci kontroly byly zkontrolovány postupy v celkem třech krajských ředitelstvích Policie České republiky, a to jak z hlediska oprávněnosti zpracování osobních údajů, tak z hlediska zabezpečení osobních údajů v rámci činnosti příslušných policejních útvarů. Dle § 85 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, může policie při plnění svých úkolů: a) zpracovávat nepřesné nebo neověřené osobní údaje; pokud je to možné, policie osobní údaje takto označí, b) zpracovávat osobní údaje i k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, c) shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným způsobem nebo pod záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti, d) sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky. Dle odst. 2 výše uvedeného ustanovení zpracovává policie osobní údaje podle odstavce 1 odděleně od osobních údajů zpracovávaných při plnění jiných úkolů policie. Úsekové měření upravuje policie také interními předpisy a dohodami se subjekty mimo Policii České republiky, což kontrolující řádně prověřili. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.