Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací nových pojištěnců

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba neoprávněně registrovala nové pojištěnce bez jejich vědomí, a to v rozporu s povinností správce osobních údajů zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem a, je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje a zjistí-li, že jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření. Tím kontrolovaný porušil povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., za což mu byla v navazujícím řízení uložena sankce ve výši 9.000 Kč. Kontrolovaný ještě před uložením nápravných opatření stav napravil.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.