Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Nezávislá odborová organizace České televize v Praze

Kontrola zpracování osobních údajů členů odborové organizace

Kontrolou, která byla provedena na základě podnětu, bylo konstatováno, že odborová organizace tím, že její předseda na jednání odborového parlamentu, tedy nejvyššího orgánu, zveřejnil v rámci svého vystoupení osobní údaje členky (konkrétně jméno její dcery, název školy a informaci o ozdravném pobytu), a to v souvislosti s žádostí této členky o finanční příspěvek, a dále zveřejnil informace o tom, jak členka platila své členské příspěvky, neporušila povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Odborová organizace zpracovává osobní údaje svých členů související s vlastní činností, a to v návaznosti na § 3025 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého se na činnost odborové organizace v souvislosti se zpracováním osobních údajů pohlíží jako na spolek, přičemž dle § 326 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. vede-li spolek seznam členů, stanovy určí, jakým způsobem provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství ve spolku, a dále stanovy určí, jak bude seznam členů zpřístupněn, anebo nebude zpřístupněn.

V daném případě tedy jsou osobní údaje zpracovávány ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. (dodržení právní povinnosti), přičemž stanovy kontrolované osoby upravují oprávnění nejvyšších orgánů se seznamovat se všemi informacemi, které se týkají činnosti a hospodaření odborové organizace. Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.