Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

MONTSERVIS PRAHA, a.s.

Kontrola kamerového systému v areálu plaveckého bazénu

Předmětem podnětu návštěvnice Plaveckého a sportovního areálu Hloubětín, jehož předmětem bylo monitorování prostor dámských šaten, které užívá stěžovatelka k převlékání, kamerami. V průběhu kontroly bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba monitoruje prostory, kde dochází k odkládání oděvů a jiných osobních věcí návštěvníků do k tomu určených uzamykatelných šatních skříněk, které se stávají objektem krádeží, a záznamové zařízení kamerového systému je instalováno za účelem identifikace pachatelů těchto krádeží. K převlékání jsou určené nemonitorované prostory tzv. osušovny a prostory sprch. Všechny tyto prostory jsou označené provozně informačními cedulemi a tabulkami na viditelných místech, včetně bezpečnostních pokynů. Prováděné zpracování nebylo shledáno v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života a jednalo se o zpracování nezbytné pro ochranu práv dotčených osob. Kontrolou tak nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.