Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Mobilservis Liberec s.r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů zákazníků v souvislosti s opravami mobilních telefonů

V rámci kontroly, která byla prováděna na základě podnětu doručeného Úřadu, bylo posuzováno dodržování povinností při zpracování osobních údajů zákazníků v souvislosti s opravami mobilních telefonů, zejména s ohledem na dodržování § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. V rámci kontroly bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. e) (přesnost osobních údajů) a § 20 odst. 1 (likvidace osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb., když zálohu dat ze svého počítače po servisním úkonu neodstranila, ale data uchovávala nejméně ještě jeden měsíc, přestože účel zpracování osobních údajů již pominul. Dále bylo zjištěno porušení § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb., jelikož kontrolovaná osoba nepřijala potřebná opatření, k tomu, aby k neoprávněnému přenosu osobních údajů z mobilního telefonu dotčeného zákazníka nemohlo dojít. Dále dostatečně neplnila povinnost zpracování a zdokumentování přijatých a provedených technicko-organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů, a to především vůči svým zaměstnancům. Kontrolovaný subjekt ještě před uložením nápravných opatření stav napravil, přesto Úřad společnosti uložil sankci ve výši 5.000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.