Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Ministerstvo vnitra

Kontrola zpracování osobních údajů v systému „EURODAC"

Na základě kontrolního plánu pro rok 2017 a povinnosti, která Úřadu vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „EURODAC“, byla provedena kontrola tohoto systému.

Předmětem kontroly bylo zpracování osobních údajů v systému „EURODAC“, ve kterém jsou zpracovávány osobní údaje žadatelů o mezinárodní ochranu (tj. státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu) a dále státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti zadržených příslušnými orgány v souvislosti s neoprávněným překročením hranice členského státu. U obou kategorií je dále podmínkou pro zpracování osobních údajů věk – musí se jednat o osoby starší 14 let. Správcem osobních údajů zpracovávaných příslušnými orgány České republiky v systému „EURODAC“ je Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP MV), neboť mu tato role byla stanovena v rámci interních předpisů ministerstva a současně byl jako odpovědný orgán oznámen Evropské komisi postupem dle čl. 27 odst. 2 nařízení č. 603/2013. K osobním údajům zpracovávaným v systému „EURODAC“ mají dále přístup útvary Policie České republiky (zejména Ředitelství služby cizinecké policie, odbory cizinecké policie jednotlivých krajských ředitelství Policie, Kriminalistický ústav Praha).

Kontrolou byl prověřen postup OAMP MV, kriminalistického ústavu a cizinecké policie v Přijímacím středisku cizinců Zastávka, přičemž kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností vyplývajících z nařízení č. 603/213 nebo subsidiárně ze zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.