Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zpracování osobních údajů v databázích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dále ve vybraných databázích vedených ostatními přímo řízenými organizacemi ministerstva

Předmětem kontroly vedené na základě plánu kontrol bylo zpracování osobních údajů v databázích ministerstva, které jsou součástí informačního systému ministerstva, a dále ve vybraných databázích osobních údajů vedených ostatními přímo řízenými organizacemi ministerstva. Kontrolovány byly všechny databáze ministerstva, ve kterých jsou zpracovávány osobní údaje, a to jak zaměstnanců, tak i třetích osob (žáci, studenti, profesoři, docenti, učitelé, zaměstnanci), výsledky státních zkoušek, profilace studia apod. Kontrolou bylo zjištěno, že ministerstvo zpracovává osobní údaje ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. ve 40 databázích. V rámci kontroly byla provedena úplná kontrola čtyř databází, přičemž bylo zjištěno, že v databázi dopingových kontrol vedené Antidopingovým výborem není plněna povinnost dle § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost pořizovat elektronické záznamy, tzv. logy. Opatření k nápravě nebyla ukládána, protože kontrolovaná osoba přijala kroky ke splnění uvedené povinnosti ještě před jejich uložením. S přihlédnutím k této skutečnosti pak bylo s ohledem na § 40a zákona č. 101/2000 Sb. upuštěno od uložení sankce.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.