Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Městská část Praha 5

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému provozovaného městskou částí

Kontrolou provedenou na základě podnětu bylo zejména zjištěno nahrazování kompetencí městské policie kontrolovanou osobou. To spočívalo v monitorování veřejného prostranství, dále bylo zjištěno využití většího množství kamer v budově sídla a pracoviště kontrolované osoby, než je nezbytné ke stanovenému účelu a než je registrováno u Úřadu, a používání informačních cedulek, které byly nevhodné z hlediska jejich velikosti nebo v několika případech obsahovaly zavádějící text.

Daný stav byl v průběhu kontroly napraven tak, že došlo k zaclonění vnějších kamer, bylo zahájeno postupné odstraňování nadbytečných kamer, vyměněny informační cedulky a došlo ke změně registrovaného zpracování u Úřadu. Kontrolou Úřad zjistil porušení § 5 odst. 1 písm. d) (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu), § 5 odst. 2 (právní tituly pro zpracování), § 10 (ochrana soukromého a osobního života) a § 16 (oznamovací povinnost) zákona č. 101/2000 Sb. V návaznosti na kontrolní zjištění byla kontrolované osobě uložena sankce ve výši 50.000 Kč. S ohledem na skutečnost, že náprava byla provedena již v průběhu kontroly, opatření k nápravě nebyla uložena.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.