Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Městská část Praha 3

Kontrola zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v rámci osobních údajů sociálně-právní ochrany dětí

Kontrola byla zahájena na základě podnětu, jehož obsahem bylo podezření z porušení zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů stěžovatele a nezletilé osoby zpracovávaných oddělením sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Osobní údaje měly být zpřístupněny neoprávněným osobám a následně zveřejněny na sociální síti Facebook.

Kontrolou bylo prověřeno nakládání s osobními údaji zpracovávanými OSPOD, zejména se zaměřením na přijaté interní předpisy a postupy. Kontrolou nebylo zjištěno, že by kontrolovaná osoba porušila povinnosti, které jí vyplývají z § 13 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů), resp. ani jiné povinnosti dle tohoto zákona. Ke zveřejnění informací o stěžovateli na sociální síti Facebook nedošlo v souvislosti s činností OSPOD či kontrolované osoby, ale v důsledku veřejné aktivity stěžovatele samotného.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.