Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Město Uherský Brod

Kontrola zpracování osobních údajů při vedení řízení o přestupku

Kontrola byla provedena na základě podnětu, ve kterém stěžovatel uvedl, že ve výzvách k uhrazení určené (peněžité) částky podle § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), vydaných městským úřadem a zaslaných osobám, které se dopustily přestupku dle příslušného ustanovení zákona o silničním provozu, jsou uvedeny osobní údaje stěžovatele v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště, ve spojení s informací o tom, že porušení silničního zákona bylo zjištěno na základě jeho oznámení.

Provedenou kontrolou bylo prověřeno dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektů údajů v rámci řešení přestupků v oblasti silničního provozu. Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba tím, že v těchto výzvách uvádí uvedené osobní údaje stěžovatele, porušila § 5 odst. 2 (právní tituly pro zpracování) a 3 (povinnost dbát na ochranu soukromého a osobního života při zpracování na základě zvláštního zákona), § 10 (ochrana soukromého a osobního života) a § 13 odst. 1 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. Námitky podané proti kontrolním zjištěním předsedkyně Úřadu zamítla. Ve věci bylo v návaznosti na kontrolní zjištění uloženo opatření k nápravě a bude zahájeno řízení o přestupku.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.