Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Masarykova univerzita

Kontrola zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s projekty vztahujícími se k poskytované péči

Na základě anonymního podnětu byla provedena kontrola shromažďování a zpracování osobních údajů v rámci realizace programu I-COP – „Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzenských medicínských oborech“ a programu VILP - vysoce inovativní léčivé přípravky. Kontrola byla zaměřena na sdílení osobních a citlivých údajů v rámci zdravotnického zařízení, dále v rámci sdílení anonymizovaných dat v Kanceláři zdravotního pojištění, příslušné zdravotní pojišťovně a onkologických pracovištích zdravotnických zařízení.

Byly zjišťovány rozsah a forma zpracování osobních a citlivých údajů, jejich anonymizování a předávání, včetně logování jednotlivých operací s osobními údaji, a evidence přístupů a oprávněnosti přístupů v rámci obou projektů. Součástí kontroly bylo prověření zpracovatelských smluv a dodržení právních předpisů upravujících zpracování v projektu VILP. Kontrola byla také zaměřena na dodržování povinností dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb. (zabezpečení osobních údajů) a týkala se i anonymizovaných a dále zpracovaných statistických dat dle jednotlivých typů projektů. Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností správce osobních údajů.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.