Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

Kontrola zpracování osobních údajů v rámci činnosti krajské hygienické stanice v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví se zaměřením na právní titul zpracování a předávání zpracovávaných osobních údajů

Na základě plánu kontrol byla provedena kontrola, kterou bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s § 5 odst. 2 a § 9 zákona č. 101/2000 Sb., tedy na základě řádného právního titulu. Dále bylo konstatováno, že zpracování osobních a citlivých údajů v rámci hygienických registrů je v souladu s  § 5 odst. 1 (základní zásady zpracování) § 5 odst. 2 (právní tituly pro zpracování), a to včetně sdílení osobních a citlivých údajů oprávněnými zdravotnickými orgány. Kontrolou bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba má přijatá dostatečná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů dle § 13 odst. 1 a 2 a dále že dodržuje povinnosti správce osobních údajů dle § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolu tedy nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.