Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

hlavní město Praha

Kontrola zpracování osobních údajů při realizaci kontrolní činnosti městské policie vůči svým zaměstnancům

Na základě sedmi podnětů týkajících se kontroly činnosti strážníků městské policie byla provedena kontrola zpracování osobních údajů strážníků při realizaci kontrolní činnosti kontrolních orgánů hlavního města Prahy, konkrétně Inspekce Městské policie hl. m. Prahy a Městské policie hl. m. Prahy.

Příslušné útvary městské policie provádějí v rámci pracovněprávního vztahu kontrolu svých strážníků. Bylo zjištěno, že jeden ze stěžovatelů uplatnil svoji stížnost rovněž u Státního úřadu inspekce práce, který na základě svého šetření konstatoval, že Městská policie v Praze porušila povinnosti stanovené v § 316 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Bylo zjištěno, že kontrolní orgány městské policie provádějí kontrolu svých zaměstnanců v terénu, přičemž jednání a chování zaměstnanců dokumentují prostřednictvím video a fotodokumentace. O tomto postupu byli zaměstnanci předem informováni a pro uvedenou činnost má městská policie přijaté vnitřní dokumenty – interní akty řízení. Získaná video a fotodokumentace byla využívána výhradně za účelem kontroly a nebyla použita k jiným účelům a nebyla nikomu předána. Policie ji použila k řešení pracovněprávních vztahů, a s pořízenými dokumenty, obsahujícími osobní údaje zaměstnance (strážníka městské policie), byl daný zaměstnanec seznámen.

Městská policie hl. m. Prahy, resp. hlavní město Praha, svým postupem neporušila povinnost správce osobních údajů upravených zákonem č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.