Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

GZ Media, a.s.

Kontrola v souvislosti s provozováním kamerového systému na pracovišti

Předmětem kontroly vedené na základě podnětu doručeného Úřadu bylo zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem provozovaného kontrolovanou osobou v areálu pro výrobu zvukových, obrazových a datových nosičů. Kontrolovaná osoba podniká v oblasti výroby nosičů, a to mimo jiné pro nadnárodní korporace či společnosti s celosvětovou působností. Při výrobě nosičů pracuje se záznamy či podklady dodanými těmito zákazníky, přičemž specifikem této výroby je práce s materiály, resp. s obsahem, který je v majetku zákazníků kontrolované osoby a je chráněn právem duševního vlastnictví. Zákazníci kontrolované osoby proto standardně vyžadují pro zajištění ochrany těchto práv vysoké bezpečnostní standardy, včetně provozu kamerového systému. Kontrolovaná osoba ve svém výrobním areálu provozuje kamerový systém, který je tvořen IP kamerami a analogovými kamerami. Záznam je pořizován z několika venkovních kamer i vnitřních kamer a je ukládán na serverech, poté je automaticky přemazáván. Provoz kamerového systému byl shledán s ohledem na konkrétní okolnosti jako vyhovující požadavkům zákona č. 101/2000 Sb. Porušení bylo konstatováno pouze v případě povinnosti stanovené v § 16 (oznamovací povinnost) zákona č. 101/2000 Sb. Toto pochybení bylo napraveno ještě v průběhu kontroly. Opatření k nápravě zjištěného stavu, ani pokuta s ohledem na uvedené okolnosti ukládány nebyly.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.