Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Gymnázium Blovice

Kontrola zpracování osobních údajů pro účely vstupu do střední školy

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní a citlivé údaje za účelem zabránění vstupu neoprávněných osob do budovy školy, za účelem vedení docházky žáků v třídní knize a za účelem evidence docházky zaměstnanců. Zpracování provádí prostřednictvím elektronického vstupního systému, který využívá otisky prstů. Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba zpracovává osobní údaje a citlivé údaje žáků, zaměstnanců a tzv. obědářů v rozporu s povinností uloženou v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb. (shromažďování v odpovídajícím a nezbytném rozsahu), neboť k naplnění stanoveného účelu není nezbytné osobní a citlivé údaje zpracovávat, a § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. (při automatizovaném zpracování pořizovat elektronické záznamy s informacemi o zaznamenání či zpracování).

Námitkám proti kontrolním zjištěním předsedkyně Úřadu částečně vyhověla a věc byla vrácena k došetření. Námitky proti kontrolním zjištěním obsaženým v dodatku k protokolu o kontrole byly odmítnuty jako opožděné. Po došetření věci lze konstatovat, že výsledkem kontrolních zjištění je porušení zákona v rozsahu povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) a § 13 odst. 4 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb. V návaznosti na uvedená kontrolní zjištění bude škole uloženo opatření k nápravě. Řízení o uložení sankce nebude s ohledem na veškeré okolnosti vedeno.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.