Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Fyzická osoba podnikající

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním internetového portálu

Předmětem kontroly, která byla provedena na základě podnětu, bylo zpracování osobních údajů prostřednictvím internetového portálu, který kontrolovaná osoba provozuje. Kontrolou bylo zjištěno, že provedení registrace na tomto portálu je možné považovat za vyjádření souhlasu subjektu údajů (uživatele) se zpracováním osobních údajů, neboť z procesu registrace lze dovodit jak účel zpracování, tak i rozsah osobních údajů, osobu správce osobních údajů i období. Uvedené však neplatí pro zpracování citlivých údajů (sexuální orientace a preference uživatele), neboť v tomto případě není splněn požadavek výslovnosti souhlasu se zpracováním citlivých údajů dle § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.

Dále bylo zjištěno, že při procesu registrace nejsou budoucímu uživateli internetového portálu poskytnuty veškeré informace dle § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. (informace o rozsahu, v jakém budou zadané osobní údaje zpřístupněny dalším uživatelům internetového portálu, zda budou předávány dalším subjektům, jaké osobní údaje budou uchovávány v neveřejné části databáze po zrušení registrace a za jakým účelem a jaký je postup pro uplatnění práv subjektů údajů). Kontrolou tedy bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba porušila povinnosti stanovené v § 9 a § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Kontrolovaná osoba zjištěný stav napravila, a proto jí nebyla uložena opatření k nápravě. V návaznosti na kontrolní zjištění bylo zahájeno řízení o přestupku.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.