Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Fyzická osoba podnikající

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému umístěného v bytovém domě

Kontrolou, která byla zahájena na základě podnětu, bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba prostřednictvím kamerového systému se záznamem, který je instalován v bytovém domě, porušila povinnost správce osobních údajů uloženou § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť kamery jsou instalovány tak, že primárně sledují vchody do jednotlivých bytů. V daném případě přitom výrazně zasahují do soukromí obyvatel a tento zásah převažuje nad právem majitele bytového domu na ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů.

Současně bylo konstatováno, že kontrolovaná osoba neplní v plném rozsahu povinnost stanovenou v § 11 odst. 1 (informační povinnost o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny) a v § 16 (oznamovací povinnost) zákona č. 101/2000 Sb. V návaznosti na uvedená kontrolní zjištění bylo zahájeno správní řízení o uložení opatření k nápravě i řízení o přestupku.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.