Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Finisterrae, s r.o.

Kontrola provedená v souvislosti s nalezenými osobními údaji v opuštěné administrativní budově bývalého dolu Měděnec

Úřad provedl kontrolu na základě podnětu Policie České republiky, jehož předmětem bylo upozornění na nedostatečné zabezpečení osobních údajů bývalých zaměstnanců kontrolované osoby v souvislosti s nezajištěnou budovou bývalé šachty. Kontrolou byly prověřovány povinnosti vyplývající z § 13 odst. 1 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb. Bylo konstatováno porušení zákonných povinností, neboť v průběhu kontroly bylo v budově opuštěného sídla společnosti v areálu bývalé šachty (i po té, co kontrolovaný částečně stav napravil) nalezeno množství dokumentů obsahujících osobní údaje, popř. malé série dokladů obsahující osobní údaje (nejmladší nalezený dokument byl z roku 2003). Z kontrolních zjištění vyplynulo, že společnost nepřijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Kontrolované osobě byla uložena nápravná opatření k odstranění závadného stavu a dále mu byla uložena sankce ve výši 15.000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.