Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Exekutorská komora České republiky

Kontrola zpracování osobních údajů v modulu „Exekutor“

Úřad provedl kontrolu u Exekutorské komory ČR v souvislosti s využíváním modulu „Exekutor“, jehož prostřednictvím má být jednotlivým exekutorům poskytnuta jednoduchá informace, zdali konkrétní osoba je či není členem bytového družstva. Kontrola byla zahájena na základě kontrolního plánu pro rok 2017.

Kontrola byla uzavřena s tím, že kontrolovaná osoba v souvislosti s využíváním modulu „Exekutor“ není správcem ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. ani zpracovatelem ve smyslu § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., tudíž ani v souvislosti s využíváním modulu nezpracovává žádné osobní údaje. Správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. jsou jednotliví exekutoři, kteří modul využívají jako aplikaci poskytující požadovanou informaci. Vzhledem k tomu, že Úřad neeviduje žádnou stížnost na tuto praxi a že v rámci kontroly nezaznamenal žádné podezření z porušení zákona, nebude se touto problematikou v nejbližší době zabývat.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.