Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Kontrola zpracování osobních údajů bývalých členů církve a zájemců o členství v ní

Kontrola byla provedena na základě podnětu, jehož předmětem bylo sdělení stěžovatele, že misionářům mormonské církve, oficiálně nazvané Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice, mají být dlouhodobě dostupné osobní údaje bývalých členů této církve, a to i těch, kteří požádali o vymazání svých osobních údajů, kteří jsou po svém odchodu z církevního společenství opětovně kontaktováni, a to na žádost představených (včetně dětí, které mnohdy nebyly ani členy společenství, přesto o nich byly shromažďovány osobní údaje a jsou i po letech kontaktovány). Obsahem podnětu bylo dále tvrzení, že z tzv. lekcí, kdy je zájemcům o členství v církvi přednášeno o základech mormonského učení, misionáři pořizují podrobné reporty, které se zapisují do speciálních formulářů, které obsahují jméno, adresu, telefonický, případně e-mailový kontakt a dále cokoliv, co zájemce o vstup do církve o sobě v rámci lekce řekne, a že zájemcům o členství v církvi není dovoleno do těchto záznamů nahlédnout. Tyto záznamy o zájemcích jsou pak přechovávány v misionářském bytě. Zájemci o členství, ani řadoví členové nejsou informováni o tom, že se obsah těchto lekcí zaznamenává a že tedy jejich osobní údaje jsou ve velkém rozsahu zpracovávány a archivovány i po mnoho let.

Kontrolou bylo prověřeno dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů subjektů údajů, a to členů a bývalých členů kontrolované osoby, a také zájemců o členství u kontrolované osoby, a to s přihlédnutím k zákonu č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). V rámci kontroly nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor PhDr. Petr Krejčí.