Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Cembrit a.s.

Kontrola kamerového systému ve výrobní provozovně

Úřad na základě doručeného podnětu provedl kontrolu, jejímž předmětem bylo upozornění na zpracovávání osobních údajů zaměstnanců a návštěvníků kontrolované osoby v souvislosti s provozováním kamerového systému v provozovně kontrolované osoby. Kontrolou byly prověřovány povinnosti vyplývající ze znění § 5 odst. 1 (základní zásady zpracování) § 5 odst. 2 (právní tituly pro zpracování) a § 11 odst. 1 (plnění informační povinnosti) zákona č. 101/2000 Sb. Dále bylo prověřováno, zda kontrolovaný pořizuje elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány. Kontrolou nebylo zjištěno porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.