Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Bytové družstvo Ohradní 1344/51

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému provozovaného bytovým družstvem

Kontrola byla zahájena na základě podnětu, jehož předmětem bylo podezření z manipulace se záznamy z kamerového systému provozovaného v bytovém domě. Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba provozuje v bytovém domě, který je v jejím vlastnictví, kamerový systém se záznamem, skládající se ze sedmi kamer. Kamery umístěné u hlavního vchodu současně monitorovaly i veřejné prostranství před domem (parkoviště).

S ohledem na rozsah a zaměření kamerového systému, resp. jednotlivých kamer, a s přihlédnutím k účelu jeho provozu, dospěl Úřad k závěru, že s výjimkou kamer monitorujících parkoviště, se uplatní právní titul vyjádřený v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. (ochrana práv a právem chráněných zájmů). Ve vztahu ke kamerám monitorujícím parkoviště došlo k porušení povinnosti uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., neboť pro posuzované zpracování osobních údajů nebyl shledán zákonem předvídaný právní titul. Jiné porušení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. kontrolou zjištěno nebylo, tj. kontrola nepotvrdila podezření stěžovatele ohledně nezákonné manipulace se záznamy.

Opatření k nápravě nebyla uložena, neboť protiprávní stav kontrolovaná osoba napravila bezprostředně po ukončení kontroly. V návaznosti na kontrolní zjištění byla družstvu uložena sankce ve výši 5.000 Kč.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.