Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Bytové družstvo Kobylisy 482

Kontrola zpracování osobních údajů získaných v souvislosti s nahlížením do soudních spisů

Na základě podnětu doručeného Úřadu byla provedena kontrola, která se týkala nahlížení do soudního spisu a dalšího případného využívání osobních a citlivých údajů stěžovatelky získaných tímto způsobem. Kontrolou bylo zjištěno, že zástupkyně kontrolované osoby v rámci soudního sporu, který kontrolovaná osoba vede se stěžovatelkou, využila práva na nahlížení do soudního spisu a pořídila kopie některých listin, v nichž byly uvedeny také osobní údaje stěžovatelky. Kontrolou však nebylo zjištěno, že by tyto údaje dále jakkoli zpřístupňovala či jinak využívala v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zabezpečení osobních údajů obsažených v podkladech, které se týkají soudních sporů, jejichž stranou je kontrolovaná osoba, bylo vyhodnoceno jako odpovídající požadavkům § 13 (zabezpečení osobních údajů) zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka Mgr. et Mgr. Božena Čajková.