Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Bytové družstvo Karpatská - Amurská 1,3,5 a 7 v likvidaci

Kontrola zpracování osobních údajů v souvislosti se zveřejňováním informací o členech družstva

Na základě stížnosti postoupené ke kontrole předsedkyní Úřadu byla provedena kontrola bytového družstva v likvidaci, jehož představitelé vyvěsili na nástěnce družstva a prostřednictvím e-mailů rozeslali členům i nečlenům družstva (vlastníkům bytů) informace o soudním sporu s konkrétními členy družstva. Přesto, že neuvedli jejich celá jména, ale pouze iniciály, v souvislosti se současně uvedenou adresou a číslem bytu, šlo o jednoznačně identifikovatelné osoby, tedy o zpracování osobních údajů.

Z kontrolních zjištění vyplynulo, že kontrolovaná osoba zpřístupnila úplné informace o soudním sporu se stěžovatelem, včetně osobních údajů, třetím osobám, které nejsou členy družstva, a tím porušila povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., protože zpracovávala osobní údaje i mimo účel, k němuž byly shromážděny. Současně tím porušila § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., protože ke zveřejnění osobních údajů dotčených členů družstva nedisponovala jejich souhlasy ani jiným právním titulem. Z kontrolních zjištění dále vyplynulo, že kontrolovaná osoba nepřijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům členů družstva a tudíž porušila § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb (zabezpečení osobních údajů).

Vzhledem k tomu, že závadný stav byl odstraněn ještě před zahájením kontroly, nebylo zahájeno správní řízení o uložení opatření k nápravě podle § 40 zákona č. 101/2000 Sb. Ve věci nebylo vedeno řízení o přestupku, a to zejména s ohledem na nízkou míru zásahu do soukromí způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů, které se týkalo dvou stěžovatelů, a dále vzhledem ke skutečnosti, že bytové družstvo je už dlouhou dobu v likvidaci, tedy se jedná o právnickou osobu, která směřuje ke svému zrušení.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.