Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Bytové družstvo Bronzová 2013 – 2014

Kontrola zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému v bytovém domě

Kontrola byla zahájena na základě podnětu doručeného Úřadu a jejím předmětem bylo zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému provozovaného kontrolovanou osobou v bytových domech, které vlastní. V předmětných domech provozuje kontrolovaná osoba kamerový systém, který sestává z osm statických kamer (v každém domě jsou čtyři kamery). Kamery jsou určeny k monitorování vstupních prostor domů (hlavní a zadní vchod), chodby před výtahem a kabiny výtahu – v tomto směru nebylo shledáno, že by provozem předmětného kamerového systému docházelo k porušení zákona č. 101/2000 Sb. Obdobně i doba uchování a pravidla pro přístup k záznamům byly vyhodnoceny jako odpovídající požadavkům zákona č. 101/2000 Sb. S ohledem na předmět stížnosti se kontrolující zabývali také způsobem vyřízení žádosti stěžovatelky o informace o zpracování osobních údajů, přičemž dospěli k závěru, že kontrolovaná osoba vyvinula snahu požadované informace stěžovatelce poskytnout, a to nejdříve projednáním na členské schůzi a následně písemně v dopise. Kontrolovaná osoba nadto koná pravidelné schůze členů družstva, na kterých mají obyvatelé domů možnost vznášet dotazy, včetně otázek spojených s provozem kamerového systému. Ke stejnému účelu má pověřený zástupce kontrolované osoby stanoveny pravidelné úřední hodiny pro obyvatele bytových domů. Kontrolou tak nebylo zjištěno porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová.