Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Kontrola zpracování osobních údajů klientů v návaznosti na nabízení kontaktních osobních údajů k prodeji na internetu

Kontrolou, která byla vedena na základě podnětu doručeného Úřadu, bylo zjištěno, že kontrolovaný subjekt nepřijal dostatečná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím svých obchodních zástupců, kterým byl umožněn přístup k centrální databázi klientů. Tím došlo k porušení povinnosti stanovené v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. Námitkám podaným proti kontrolním zjištěním předsedkyně Úřadu nevyhověla. K odstranění zjištěných nedostatků byla společnosti uložena opatření k nápravě a bude s ní vedeno řízení o uložení sankce.

Kontrolu řídil inspektor MVDr. František Bartoš.