Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

AAA Auto International a.s.

Kontrola zpracování osobních údajů zákazníků a dalších osob v souvislosti s obchodní a marketingovou činností

Kontrola byla zahájena na základě plánu kontrol pro rok 2016. Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad vůči též 32 stížností na zasílání obchodních sdělení ve prospěch kontrolované osoby, byla provedena kontrola, jejímž předmětem bylo jak dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních údajů zákazníků a dalších osob v souvislosti s obchodní a marketingovou činností kontrolovaného, tak dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 480/2004 Sb. týkajících se rozesílání obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Ve vztahu k zákonu č. 101/2000 Sb. kontrolující vyhodnotil veškeré zjištěné skutečnosti, zejména pak ty týkající se zabezpečení osobních údajů podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb.; tedy především doloženou interní směrnici, vzor pracovní smlouvy a skutečnosti zjištěné při místním šetření. Kontrolou nebylo v tomto směru prokázáno, že by kontrolovaná osoba zpracovávala osobních údaje svých zákazníků, potencionálních zákazníků nebo dalších osob v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. Naproti tomu, pokud jde o předmět kontroly ve vztahu k zákonu č. 480/2004 Sb. bylo kontrolou zjištěno, že kontrolovaná osoba využívá jak zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, tak prostřednictvím e-mailu. Část obchodních sdělení zasílá kontrolovaná osoba sama. V těchto případech kontrolovaná osoba doložila souhlasy adresátů se zasíláním obchodních sdělení, a to buď prostřednictvím telefonátu, nebo přes webový formulář. U této části obchodních sdělení tedy bylo konstatováno zasílání obchodních sdělení v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. Další část obchodních sdělení byla zasílána třetími subjekty, které si kontrolovaná osoba na toto zasílání objednala. Kontrolovaná osoba byla tedy zadavatelem rozesílky obchodních sdělení v její prospěch. Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolovaná osoba neprokázala, že by ona či objednané firmy, které rozesílky realizovaly, disponovaly řádnými (tedy vědomými, zřejmými a svobodnými projevy vůle adresátů vůči odesílateli, umožňující mu využívat podrobnosti jejich elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení) souhlasy adresátů se zasíláním obchodních sdělení, konstatoval kontrolující, že v případě těchto rozesílek je odpovědným subjektem za rozesílání obchodních sdělení kontrolovaná osoba, jelikož šířila obchodní sdělení prostřednictvím objednaných subjektů, a to bez předchozího souhlasu adresátů. Toto porušení bylo konstatováno u 21 adresátů (e-mailových adres). Námitkám podaným proti kontrolním zjištěním předsedkyně Úřadu nevyhověla. Za rozeslání některých nevyžádaných obchodních sdělení v rozporu s podmínkami stanovenými zákonem č. 480/2004 Sb., byla společnosti s ohledem na menší počet zasažených adresátů uložena sankce ve výši 4.000 Kč.

Kontrolu řídil inspektor Ing. Josef Vacula.